Ugovor o autorskom djelu

Autorska djela su računalni programi (uključujući i izradu web stranica), pisana djela, glazbena, audiovizualna, dramska, fotografska, djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike) i slično (kao npr. grafički dizajn). Kod ugovora o autorskom djelu, ne plaćaju se doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a priznaje se 30% troškova, pa je osnovica za obračun poreza i prireza na porez na dohodak u stvari 70% bruto ugovorenog iznosa. Porez na dohodak se plaća 25% na osnovicu, dok prirez ovisi o prebivalištu fizičke osobe koja obavlja posao. Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i mora biti isplaćen na žiro račun.

 

Zakon o autorskom pravu

 

Primjer ugovora o autorskom djelu

 

Akcije / Trajno niske cijene

Akcija mjeseca !!!

Pogledajte koja je trenutna usluga po akcijskoj cijeni ponuđena za tekući mjesec!

Više

Slike na platnu

Jedinstveni poklon za malu cijenu! Priuštite si umjetničku sliku od vaše fotografije, koja će uljepšati vaš dom ili poslovni prostor!

Više

Screen saveri

Idealno vizualno rješenje za kase caffe barova, pizzeria, trgovina, te za svako osobno računalo!

Više

Multimedijalne prezentacije

Budite u koraku s vremenom! Prezentirajte svoju tvrtku, djelatnost ili sebe na najmoderniji način!

Više